Ako Sa Starať O Domácu Betónovú Žumpu?

Ak žijete v rodinnom dome na pozemku, ktorý nie je pripojený ku kanalizácii, musíte nájsť alternatívny spôsob efektívneho zneškodňovania komunálnych odpadových vôd. Jedným z najobľúbenejších riešení, ktoré si v takom prípade môžete vybrať, je žumpa a najlepšie, ak bude z betónu. Inštalácia takejto konštrukcie na správne pripravené miesto vo vašom dvore je len začiatok. Presvedčte sa, ako sa musíte starať o betónovú žumpu, aby ste si zabezpečili jej bezproblémovú prevádzku.

Vyprázdňovanie betónovej žumpy – čo by ste mali vedieť?

Pravidelné vyprázdňovanie betónovej nádrže je vašou zodpovednosťou najmenej z dvoch dôvodov. Po prvé, pretože obsah takýchto nádrží, ktorý sa v nich hromadí po dlhú dobu, sa môže jednoducho ukázať ako nebezpečný pre ľudí a prírodné prostredie. Po druhé, celkom naplnený septik už nemožno používať. Pravidelnosť je preto v tejto súvislosti zásadná. Ako často teda objednávať služby vývoz žumpy? Všetko závisí od veľkosti montovaného prefabrikátu – je ľahké uhádnuť, že pri rovnakom počte používateľov bude žumpa s objemom štyroch kubických metrov vyprázdňovaná častejšie ako septik, ktorý má osem kubických metrov.

Ako čistiť betónovú nádrž na odpadovú vodu?

Pravidelná kontrola technického stavu nádrže je tiež mimoriadne dôležitá. Malo by zahŕňať okrem iného použitie špeciálnych prípravkov určených na čistenie nádrží určených na skladovanie odpadových vôd. Vďaka tomu je možné obmedziť pachy a účinnejšie odstrániť usadeniny a ostatné zvyšky odpadu. Na dosiahnutie tohto účinku sa najbežnejšie používajú: dezinfekčné prostriedky, biologické prípravky a výrobky na uvoľnenie rúr a odstránenie tukov.

Ako sa starať o betónovú žumpu počas zimy?

Zima sa pomaly blíži a vy máte obavy, že nízke teploty povedú k zamrznutiu žumpy? Ak sa postaráte o jej správnu inštaláciu a následnú správnu prevádzku, nemusí vás to trápiť, pretože nádrže na domácu kanalizáciu, ktoré sa neustále používajú, by nemali zamrznúť.

Čo teda musíte urobiť? Najprv namontujte betónovú konštrukciu a zvyšok inštalácie, ako sú rúry a rôzne typy potrubí, samozrejme v dostatočnej hĺbke (pod bodom mrazu zeme). Okrem toho je potrebné vytvoriť optimálny spád, aby sa zabránilo tomu, že splašky budú stáť v odtokovom potrubí. Aj v tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu pravidelné vyprázdňovanie nádrže v súlade s pokynmi. Dôležité sú aj biologické procesy prebiehajúce v žumpe, v dôsledku ktorých sa uvoľňuje teplo.

Máte prázdninový dom, v ktorom nebývate v najchladnejších ročných obdobiach? Pred príchodom prvých mrazov musíte žumpu vyprázdniť, aby v nej nezostali žiadne splašky, ktoré by mohli zamrznúť a v zime spôsobiť nežiaduce škody.

Vyprázdnenie a čistenie betónovej žumpy – zhrnutie

Ak ste vo fáze výberu konkrétnej veľkosti betónovej nádrže a potrebujete aj montáž tohto prefabrikátu, musíte byť tiež oboznámení s jeho správnym používaním (vrátane jeho vyprázdňovania a čistenia). Osvedčené informácie uvedené vyššie sú užitočným zdrojom rád, ktoré si treba zapamätať a následne ich využiť v praxi. Uvedomte si ich existenciu a už nikdy nebudete musieť riešiť problémy súvisiace s vadou či nesprávnou prevádzkou betónovej žumpy.

Potrebujete pomoc?
Dajte mi telefónne číslo - budeme volat'!


    Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom formulári je úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné pre správne spracovanie Vašej žiadosti. Všetky Čítajte viac