Ako Správne Vybrať Veľkosť Domácej Žumpy?

Ak nemáte možnosť pripojenia na verejnú kanalizačnú sieť alebo vybudovanie ekologickej čističky odpadových vôd, inštalácia bezodtokovej kanalizačnej nádrže sa stáva nevyhnutnosťou. Dobrá správa pre tých, ktorí sa rozhodnú mať domácu žumpu. Realizácia je veľmi jednoduchá a nestojí veľa.

Kapacita záhradnej žumpy

Domáce žumpy je možné vyrobiť v rôznych veľkostných variantoch. Je veľmi dôležité vybrať žumpu, ktorá bude vhodná z hľadiska veľkosti. Ide najmä o ekonomické, ale aj funkčné aspekty. O domácej žumpe by ste mali vedieť, že by sa mala vyprázdňovať minimálne raz za dva týždne.

Využiteľný objem žumpy

Pri výbere veľkosti domácej žumpy by ste mali brať do úvahy – množstvo spotrebovanej vody a počet členov domácnosti. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vypočítať množstvo vyprodukovanej odpadovej vody. Predpokladá sa, že asi 90 % použitej vody tvoria splašky z domovej kanalizácie. Pri výpočte veľkosti septiku postupujte podľa týchto tipov:

počet členov domácnosti x 90 % množstva vody spotrebovanej jednou osobou

výsledok x čas uskladnenia splaškov = približný využiteľný objem žumpy

Záhradná žumpa Koľko m³ by mala mať?

Nádrž s objemom do 10 m³ bude určite vhodná pre rodinné bývanie. Pokiaľ ide o štvorčlennú rodinu, postačuje kapacita od 6 do 7 m³. Je tiež potrebné vedieť, že hĺbku zakopania nádrže určuje výstup z kanalizačného potrubia. Odpadová voda nesmie byť vyššie ako výstup z potrubia. V takejto situácii by sa totiž splašky mohli vrátiť späť do domu.

Aká by mala byť žumpa?

Žumpa by mala byť veľmi solídne vyrobená. Musí byť tiež úplne tesná. Nádrž a vstupné prvky musia byť dobre uzavreté a izolované. Vďaka tomu obmedzíme nepríjemný zápach a zabezpečíme plnú hygienickú bezpečnosť.

Čo ovplyvňuje kapacita žumpy?

Kapacita žumpy má veľký vplyv na jej prevádzkové náklady. Ak máme do činenia s nádržou s príliš malou kapacitou a príliš častou likvidáciou odpadu, vznikajú nám dodatočné náklady. Na druhej strane, pri príliš zriedkavom vyprázdňovaní sa znižuje komfort bývania v domácnosti.

Výhody ekologických domácich čističiek odpadových vôd

Ekologické domáce čistiarne odpadových vôd môžu fungovať vo všetkých vodných a pôdnych podmienkach. Vyznačujú sa nízkymi prevádzkovými nákladmi. Môžu byť umiestnené hlboko pod zemou. Majú tiež nie príliš veľké nároky na povrch.

Potrebujete pomoc?
Dajte mi telefónne číslo - budeme volat'!


    Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom formulári je úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné pre správne spracovanie Vašej žiadosti. Všetky Čítajte viac