Vodomerné betónové šachty – najdôležitejšie informácie

Vodomerné šachty majú formu betónového odliatku obdĺžnikového tvaru. Tieto konštrukcie môžu mať rôzne rozmery, ako aj rôzne hrúbky stien. Vo vnútri sa nachádzajú schody (stupienky), ktoré vám umožnia pohodlne vstúpiť dovnútra, napríklad skontrolovať správnu funkciu armatúr, odčítať množstvo použitej vody alebo vykonať potrebné opravy a údržbu. Poskytnutie ľahkého prístupu do komory je mimoriadne dôležité, pretože pre takéto riešenie je typické pravidelné mesačné odčítanie údajov z vodomera.

Vonkajšie rozmery
(D x Š x V cm)
Vnútorné rozmery pivnica
(D x Š x V cm)
Cena (Euro)
2m3 (240x200x213) 130x100x140 800
8m3 (240x200x213) 180x220x183 1290

Vodomerné šachty – príklady použitia

Vo veľkej väčšine prípadov sú vodomery, ktoré umožňujú presné stanovenie spotreby vody konkrétnym príjemcom, inštalované vo vnútri zariadení, ktoré sú súčasťou kanalizácie. V rodinných domoch sa tieto meracie prístroje vyskytujú veľmi často aj v izolovaných garážach. V rodinných domoch sa tieto meracie prístroje vyskytujú veľmi často aj v izolovaných garážach. Často sa však stáva, že nie je možné vyhradiť samostatný priestor, a preto sa betónové vodomerné šachty stávajú alternatívnym riešením. Takéto betónové konštrukcie sú inštalované vonku alebo presnejšie sa zakopávajú do zeme na pozemku patriacom danému vlastníkovi.

Aké sú najdôležitejšie výhody vodomerných šácht?

Vodomerné šachty sú riešením, ktoré je čoraz populárnejšie. Podporuje ho veľa faktorov, ktoré sa súhrnne označujú ako výhody takýchto konštrukcií. Patrí tu:

  • optimálna ochrana vodomeru vyplývajúca z mrazuvzdornosti a vodotesnosti,
  • zabezpečenie voľného prístupu k meraciemu zariadeniu v prípade potreby,
  • schopnosť odčítať vodomer bez prítomnosti majiteľov zariadenia,
  • odolnosť proti poškodeniu a s tým súvisiaca dlhá životnosť,
  • zabezpečenie prístupu do šachty pred neoprávnenými osobami.

Betónové vodomerné šachty – zhrnutie

Vodomerné šachty, aj keď majú dosť jednoduchú štruktúru, hrajú skutočne dôležitú úlohu. Aby však bolo možné využiť ich úplnú funkčnosť a ich typické výhody, je potrebné zabezpečiť správnu inštaláciu, a teda starostlivú izoláciu takejto konštrukcie. Tieto záležitosti, ako aj správne umiestnenie sú kľúčom k úspechu. Preto je inštalácia vodomernej šachty obvykle sprevádzaná radom zemných prác, počnúc výkopom, jeho následným vyčistením a odstránením nedokonalostí brániacich ďalším postupom, ako sú kamene alebo korene stromov.

Pozrite si aj jednokomorové Betónové Žumpy v našej ponuke!

Potrebujete pomoc?
Dajte mi telefónne číslo - budeme volat'!


    Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom formulári je úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné pre správne spracovanie Vašej žiadosti. Všetky Čítajte viac