Betónové žumpy Košice

Žijete v meste Košice a plánujete novú stavbu? Na pozemku budete potrebovať betónovú žumpu alebo nádrž na dažďovú vodu. Máme všetko, čo potrebujete. Vyberte si osvedčené riešenia.

Žumpy, ktoré predávame v Košiciach, majú technické osvedčenia potvrdzujúce ich kvalitu a bezpečnosť použitia. Spĺňajú normy EÚ pre uvedenie na trh v členských krajinách. Na ich výrobu boli použité trvanlivé materiály odolné voči kolísaniu teploty, vlhkosti a podzemnej vode. Naše produkty sú k dispozícii v jednokomorovej alebo viackomorovej verzii. Majú rôzne kapacity, ktoré je potrebné prispôsobiť potrebám investora.

Druhy vyrábaných betónových žúmp

Betónova žumpa