Betónové žumpy Liptovský Mikuláš

Ste vlastníkom areálu v Liptovskom Mikuláši a hľadáte dobre tesniacu a bezpečnú betónovú žumpu? Naše výrobky majú príslušné certifikáty a osvedčenia potvrdzujúce ich kvalitu. Vyberte si výrobcu osvedčeného a odporúčaného mnohými zákazníkmi.

Septiky, ktoré montujeme v Liptovskom Mikuláši, sa vyznačujú použitím kvalitného betónu a výstuže vyrobenej zo silných rebrovaných prútov. Nádrže boli vyrobené vo forme jedného odliatku, ktorý chráni pred únikom nečistôt do životného prostredia. Konštrukcie sa skladajú z prefabrikovaných prvkov, ktoré sú prispôsobené na rozšírenie v ľubovoľnom čase. Štandardné vybavenie zahŕňa vrchnú dosku a betónový prielez, ako aj 50 metrovú rúru.

Druhy vyrábaných betónových žúmp

Betónova žumpa