Jednokomorové A Dvojkomorové Žumpy – Ktoré Z Nich Si Vybrať?

Jednokomorová alebo dvojkomorová žumpa? S touto dilemou sa stretáva mnoho ľudí, ktorí stoja pred výberom správnej nádoby na tekutý odpad pre svoj domov. Aké sú vlastnosti oboch typov žúmp? Ktorý model bude fungovať lepšie? Radíme.

Žumpa – konštrukcia a špecifikácia

Žumpa ( tzv dol chambeau ) je podzemná nádrž so špecifickou kapacitou, najčastejšie bez drenáže, vyrobená z betónu alebo plastu, do ktorej sa vypúšťajú kvapalné splašky z domácich kanalizačných zariadení.

Medzi rôznymi druhmi žúmp je možné rozlíšiť nasledujúce:

  • jednokomorové žumpy,
  • dvojkomorové žumpy,
  • viackomorové žumpy.

Jednokomorové žumpy, čiže aké?

Ako naznačuje názov, jednokomorové žumpy sa vyznačujú použitím iba jednej komory a kontrolného otvoru. Od dvojkomorového modelu sa líšia nielen konštrukciou, ale aj cenou. Jednokomorové župmy sú oveľa lacnejšie – pri kúpe aj pri následnej prevádzke. Obvykle sa montujú na malé pozemky, kde nie je možná inštalácia dvojkomorového alebo viackomorového modelu. V prípade malokapacitných nádrží je obzvlášť dôležité pravidelne odstraňovať nahromadený odpad pomocou cisternového auta.

Nízke náklady na nákup a inštaláciu robia jednokomorové modely veľmi obľúbenými. Napriek tomu stojí za to pripomenúť, že v porovnaní s dvojkomorovými žumpami sa vyznačujú nižšou účinnosťou.

Čím sa vyznačujú dvojkomorové žumpy?

Dvojkomorové žumpy, inak tiež známe ako prepadové žumpy, sú vybavené dvoma inšpekčnými otvormi a dvoma komorami oddelenými prepadovou prepážkou, ktorej hlavnou úlohou je zadržať najťažšie kontaminanty, tzv. tvrdé splašky. Ako funguje dvojkomorová žumpa? Prebytočné kvapalné splašky sa prenášajú z prvej komory do druhej, kde sa správne pripravia a premenia na vodu, ktorá sa potom vypúšťa do drenážnej priekopy alebo zeme drenážnou metódou. Jednou z najväčších výhod dvojkomorových nádrží sú nízke prevádzkové náklady, ktoré súvisia s nižšou frekvenciou vyprázdňovania a zneškodňovania odpadu.

Tieto typy nádrží sú určené len do suchých oblastí. Prečo? Inštalácia žumpy na mokrom mieste má za následok samovoľné naplnenie zásobníka vodou z pôdy, s čím súvisí potreba častejšieho vyprázdňovania, a tým zvýšenie prevádzkových nákladov. Okrem toho je potrebné pripomenúť, že na výstavbu dvojkomorovej žumpy je potrebné príslušné povolenie obce.

Čo si vybrať Jednokomorová alebo dvojkomorová žumpa?

Ako vidíte, každé z riešení má svoje výhody aj nevýhody. Ak plánujete nainštalovať žumpu na pomerne suchom mieste a máte možnosť legálne odvádzať vodu z nádrže priamo do pôdy pomocou drenáže, potom bude inštalácia dvojkomorovej žumpy dobrým riešením. V prípade malej oblasti so zvýšenou vlhkosťou bude najlepšou voľbou jednokomorová žumpa.

Potrebujete pomoc?
Dajte mi telefónne číslo - budeme volat'!


    Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom formulári je úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné pre správne spracovanie Vašej žiadosti. Všetky Čítajte viac