Montážna jama – čo to je?

Montážna jama je jednotný odliatok vyrobený z betónu. Tento hotový prefabrikovaný prvok má tvar kvádra, v ktorom chýba jedna zo stien (horná doska). Vo vnútri sú schody, ktoré umožňujú dostať sa dovnútra, ako aj osvetlenie zvyšujúce komfort práce. Niekedy je na vnútorných stenách žľabu miesto, kde je možné nainštalovať policu na najpotrebnejšie náradie. Správne namontovaná montážna jama by mala mať odtok a primerané vetranie. Jedná sa o vzduchotesnú, odolnú a bezporuchovú štruktúru, ktorá predstavuje investíciu na roky.

betónová žumpa

Montážna jama – kde sa najčastejšie používa?

Hlavnou funkciou montážnych jám je uľahčiť prístup k podvozku osobného automobilu počas jeho opravy. Vďaka použitiu tohto riešenia môže určitá osoba pokojne vstúpiť cez otvor a ocitnúť sa tak pod vozidlom.

Preto sa montážne jamy najčastejšie nachádzajú v profesionálnych dielňach mechanikov vozidiel – sú súčasťou štandardnej výbavy. Takéto betónové konštrukcie sú však čoraz populárnejšie aj pre súkromné ​​použitie. Sú inštalované v malých dielňach a domácich garážach – sú ideálne pre každého, kto má rád svoje auto. Bez ohľadu na umiestnenie montážnej jamy nezabudnite po ukončení prác vždy správne zabezpečiť otvor. Vhodné budú napr. hrubé a pevné dosky poukladané tesne vedľa seba.

Montážne jamy – zhrnutie

Pri inštalácii montážnej jamy by ste mali pamätať na niekoľko dôležitých pravidiel. V prvom rade by jej dĺžka mala presahovať dĺžku vozidla asi o jeden meter. Priemerná šírka, ktorá je v tejto súvislosti stanovená, je približne osemdesiat centimetrov. Hĺbka tohto otvoru by sa však mala prispôsobiť výške osoby, ktorá ju bude najčastejšie používať. Pre takúto betónovú konštrukciu preto nebude vhodná každá miestnosť. Realizácia tejto investície do hotových zariadení môže byť obzvlášť náročná a nákladná, preto je najlepšie myslieť na inštaláciu montážnej jamy už vo fáze projektovania daného objektu.

Potrebujete pomoc?
Dajte mi telefónne číslo - budeme volat'!


    Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom formulári je úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné pre správne spracovanie Vašej žiadosti. Všetky Čítajte viac

    Dodávame betónové žumpy po celom Slovensku