Na Čo Sa Zamerať Pri Výbere Betónovej Žumpy Do Rodinného Domu?

Betónová žumpa je hlavným prvkom kanalizačného systému. Je to bezodtoková nádrž, ktorá zhromažďuje splašky produkované ľuďmi, ktorí sa dočasne zdržiavajú v konkrétnej budove alebo obyvateľmi daného domu. Kúpa septiku je investíciou na roky, preto sa oplatí zamerať sa na vysokokvalitný betónový odliatok, ktorý bude prispôsobený individuálnym potrebám jeho budúcich používateľov. Čomu by sme teda mali venovať pozornosť pri výbere betónovej nádrže? Na túto otázku sa pokúsime zodpovedať na príklade rodinného domu.

Typ žumpy – ktorú si vybrať?

Východiskovým bodom je výber typu žumpy. Kritériá pre rozdelenie sú tu rôzne, pretože rozdiel medzi týmito prefabrikátmi môže byť založený na mnohých ukazovateľoch. Jedným z nich je surovina použitá na jeho výrobu. Môžeme si teda vybrať medzi plastovou alebo betónovou žumpou. Druhá možnosť je veľmi populárna. Medzi výhody betónových žúmp patrí: atraktívna cena, tesnosť, trvanlivosť a odolnosť voči poškodeniu.

Iná klasifikácia určuje jednokomorové a viackomorové žumpy, označované aj ako prepadové. Prvé majú jednoduchú štruktúru, zatiaľ čo druhé jednoducho pozostávajú z určitého počtu jednokomorových nádrží, ktoré sú oddelené špeciálnymi priečkami. Dvojkomorové a dokonca trojkomorové žumpy budú vhodné pre veľké stavebné zariadenia. Pre väčšinu rodinných domov budú stačiť žumpy s jednou komorou.

Veľkosť žumpy – ako ju prispôsobiť konkrétnej potrebe?

Veľmi dôležitou otázkou je výber správnej veľkosti žumpy. Aký by mal byť optimálny objem takejto nádrže? Pred výberom veľkosti musíme venovať pozornosť niekoľkým dôležitým faktorom. Ide predovšetkým o počet členov domácnosti, ich osobné návyky, a teda – množstvo použitej vody a splaškov vygenerovaných za danú časovú jednotku, napríklad za deň, týždeň alebo mesiac. Vzťah je tu jednoduchý – čím vyššie sú tieto hodnoty, tým väčšia by mala byť nádrž. Toto riešenie ovplyvňuje pohodlné používanie kanalizácie, pretože s veľkou žumpou bude frekvencia vyprázdňovania oveľa nižšia.

Ako vypočítať veľkosť žumpy?

Na trhu sú k dispozícii žumpy rôznych veľkostí – zvyčajne majú pár až niekoľko metrov kubických. Niekedy je tiež možné objednať si taký betónový odliatok vyrobený na mieru. Ako však môžete presne zistiť, aký objem potrebujete? Vystačí urobiť iba niekoľko jednoduchých matematických výpočtov.

Predpokladáme, že človek denne vyprodukuje asi 140 litrov splaškov, takže pre typickú štvorčlennú rodinu to bude 560 litrov denne. Žumpy sa zvyčajne vyprázdňujú každé dva týždne, takže za štrnásť dní vyprodukuje asi 7 840 litrov odpadu. Túto hodnotu sa pre istotu oplatí zaokrúhliť nahor a kúpiť si betónovú žumpu s minimálnym objemom 8 000 litrov.

Správny výber žumpy – zhrnutie

Mohlo by sa zdať, že konečné rozhodnutie ohľadom výberu žumpy nie je komplikovanou záležitosťou. Nie je to však vôbec tak! Koniec koncov, chyby urobené vo fáze nákupu takého prefabrikátu priamo ovplyvňujú kvalitu a náklady na následné používanie celého kanalizačného systému. Čo sa teda oplatí urobiť? Dobrým riešením je okrem iného zamerať sa na vyššie uvedené aspekty. To sú kľúčové otázky, ktorých zohľadnenie sa môže ukázať ako recept na úspech.

Potrebujete pomoc?
Dajte mi telefónne číslo - budeme volat'!


    Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom formulári je úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné pre správne spracovanie Vašej žiadosti. Všetky Čítajte viac